Solberg Manufacturing | Filters, Silencers, Vacuum Filters, Oil Mist Eliminators, Separators

Введите условия поиска
и нажмите 'Поиск'.

Некоторые слова могут
содержать тире.
 

 

Slovakia

Solberg International (SK), s.r.o.
Partizanska cesta 77c
Banska Bystrica
Slovakia
974 01
Business: + 421-48-41-33-251
Fax: + 421-48-41-37-065
peter.baranka@solbergmfg.com
www.solbergmfg.eu

 

Solberg International Sk ako spolocnost s rucením obmedzením bola založená v roku 2004, avšak náš regionálny zástupca pôsobil na slovenskom a ceskom trhu už od roku 1995. Náš team sa skladá zo 4 zamestnancov, a zastrešujeme trh v strednej a východnej európe, Rusku, krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a taktiež v balkánskych krajinách.

 

Bratislava Castle was built in the 10th century and is on a hill of the Carpathian mountains.  It used to be the boarder of the Roman Empire
The Suspension Bridge Tower goes over the Danube in Bratislava

Производство Solberg сертифицировано стандартом ISO 9001: 2008

Модели, параметры и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Авторское право © SMI 2009 Все Права Защищены